JUMI is de naam van de bewonersvereniging van de Jumelagebuurt Gouda.

Het actuele bestuur bestaat uit de volgende personen:

Penningmeester Nenna van Straten - e-mail:

bankrekening NL14INGB0009473855 t.n.v. Jumi

Bestuurslid: Gerard Rademakers - Kongsbergstraat 49 - e-mail:  

Bestuurslid: George Monté - Gloucesterstraat 4 - e-mail: 

Bestuurslid: Natasja van Heerden - Solingenstraat 10 - e-mail: