De vereniging heeft het doel om het leef- en woonklimaat van onze wijk op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Weliswaar zijn onze middelen maar bescheiden, maar ook met bescheiden middelen en - als belangrijkste - de ondersteuning van de wijkbewoners kunnen we voor een fijne wijk zorgen met activiteiten voor alle bewoners.

Natuurlijk moet er ook aandacht zijn voor de wat meer formele zaken. Daarvoor is de volgende informatie interessant:

Ook zijn hier de regels voor een woonerf te vinden.