Op deze pagina vind u de meest actuele informatie van onze vereniging.

We hebben op 6 december 2019 (nee, was geen sinterklaascadeau) het najaarsoverleg gehad met de beheerder van ons complex Van 't Hof-Rijnland. Het verslag van dit overleg vind u hier. Inmiddels hebben we een uitnodiging ontvangen voor het voorjaarsoverleg. Heeft u nog zaken, geef het dan aan ons door. I.v.m. de situatie rond het corona-virus heeft VHR ons meegedeeld, dat voorshands geen bezoekers in hun gebouw worden toegelaten. Dus voorlopig is het voorjaarsoverleg uitgesteld tot nader order.

We hebben ons advies voor de huuraanpassing 2020 opgesteld en verstuurd naar Van 't Hof-Rijnland. Deze stuurt het advies - wellicht met commentaar - door naar Bouwinvest (de eigenaresse van onze woningen). De tekst van ons advies kunt u hier lezen.

Zoals bekend is onze vereniging lid van het Platform Bouwinvest. Dit platform vormt samen met de andere platforms voor huurders bij instutionele beleggers een gezamenlijke koepel (GPHP). Deze koepel heeft in overleg met de woonbond een oproep uitgestuurd om de huurverhogingen voor dit jaar te bevriezen. Kijk hier voor de tekst, zoals die is opgenomen in de Telegraaf. .

We hebben op 9 maart jl. onze jaarlijkse ledenvergadering gehad. Gelukkig kunnen we melden, dat er weer een nieuw bestuur is, dus de verenging kan doorgaan. Het verslag is inmiddels klaar en kunt u hier lezen.Er zijn foto's gemaakt, die kunt u hier zien.