Welkom op de website van de jumelagebuurt Gouda

JUMI is de naam van de bewonersvereniging van de Jumelagebuurt Gouda.

De Jumelage wijk heeft drie straten: de Gloucesterstraat, Kongsbergstraat en Solingenstraat.

De straatnamen zijn van de partnersteden van Gouda. Totaal heeft het complex 96 woningen.

De straten liggen om een centraal gelegen speelplein (waar onze jeugd kan spelen en sporten).

We hebben sedert 2015 2 Jumi-vlaggen. De eerste vlag met de banners van de jumelagesteden verwelkomt u bij de ingang van de wijk. De tweede vlag wappert bij bijzondere gelegenheden.

Voor een kadasterplattegrond klik hier

Onze BEWONERSVERENIGING is in 2002 opgericht.

Wat wil Jumi voor de wijk (en dus voor u) betekenen:

Jumi zet zich in voor de gezamenlijke belangen van de bewoners; met als belangrijkste doel een prettig WOON- en LEEFKLIMAAT.

Ook voor vogels, kijk maar:

Het is een plezierige buurt om in te wonen en dat willen we graag zo houden en zo mogelijk verbeteren.

Voor een video-impressie: kijk hier.

Voor het laatste nieuws kijk op de tab "vereniging"

Voorinschrijving Huttenbouwdorp Noorderhout geopend! Ook dit jaar weer zomer Openlucht Bioscoop voor de hele wijk. Inschrijfdata huttenbouwdorpen Goudse Hout, Kadebuurt en Kleurenpalet. De voorbereidingen zijn in volle gang om er weer een feestelijk zomer-evenement van te maken voor kinderen en wijkbewoners! De voor-inschrijving voor Huttenbouwdorp Noorderhout staat weer open voor alle kinderen uit Plaswijck, Bloemendaal en Gouda Noord. Zie onze nieuwe website http://www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl/ Met ook informatie over de inschrijvingsdata van onze zuster huttenbouwdorpen.

Nieuwe website 'veiligheidspuntgouda'
Veiligheid in de wijk is voor veel bewoners een belangrijk thema. Om belangrijke informatie overzichtelijk beschikbaar te maken is een aparte website gemaakt, zie http://www.veiligheidspuntgouda.nl Kijk voor dit onderwrp ook op het tabblad vereniging van deze website.

We streven naar een lidmaatschap van alle bewoners. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Lid worden? Of een vraag stellen? Vul onderstaand formulier in en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord. .