Actueel:

klik op 2018

Nog steeds is het bestuur van onze vereniging niet voltallig. We zoeken naarstig naar versterking. Wie kan en wil ons helpen? Ook wanneer u niet veel tijd heeft is uw hulp van harte welkom. Laat uw vereniging niet in de steek en vraag informatie bij een van de bestuursleden. Wij rekenen op u.

De jaarvergadering van onze Bewonersvereniging in 2018 zal in het voorjaar plaats vinden.

We hebben ons advies voor de huuraanpassing 2018 geformuleerd. Voor de inhoud van deze brief klikt u hier.

Eind vorige jaar hebben we het halfjaarsoverleg met Van 't Hof-Rijnland (de beheerder van onze woningen) gevoerd. Het verslag hiervan kunt u hier lezen.

Kijkt u ook even op de foto-pagina. Daar staan wat plaatjes op van de recente activiteiten.

We hebben bijna allemaal zonnepanelen. We willen graag weten wat uw ervaringen zijn. Mailt u ons? Op termijn krijgen we allemaal een zog. "slimme meter". Wilt u hier meer van weten kijk dat eens op de de website van de Consumentenbond. Klik op de volgende link: https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/slimme-meter?CID=EML_NB_L_Slimmemeter_20170723.

Veiligheid is een onderwerp wat ons allen aanspreekt. In het verleden is door het bestuur van Jumi geprobeerd om de veiligheidsmaatregelen van onze woningen door Bouwinvest op te laten waarderen, zodat de woningen in aanmerking zouden komen voor het Politiekeurmerk. Dat is helaas niet gelukt omdat de te nemen maatregelen met te hoge kosten gepaard zouden gaan. Om een beter inzicht te krijgen in de actuele situatie hebben wij gebruik gemaakt van een aanbod van de Gemeente om een veiligheidsscan door deskundigen te laten uitvoeren (kijk ook eens op de website www.woonveiliger.nl). Deze scan is op dinsdag 26 januari 2015 uitgevoerd bij de woning Kongsbergstraat 49. Maar de uitkomst van deze scan is natuurlijk ook van grote waarde voor alle woningen in onze wijk. Daarom delen wij graag de inhoud van de rapportage van deze scan met u allemaal. Dit rapport kunt u hier lezen. Om inzicht te krijgen in het aantal (pogingen to) inbraken, klik op website.


Natuurlijk moet er ook aandacht zijn voor de wat meer formele zaken. Daarvoor is de volgende informatie interessant:

    Ook zijn hier de regels voor een woonerf te vinden.