JUMI is de naam van de bewonersvereniging van de Jumelagebuurt Gouda.

Voorzitter: Alex Hoen - Gloucesterstraat 21 - e-mail

Penningmeester Saskia Bosch - Gloucesterstraat 21 - e-mail:

bankrekening NL14INGB0009473855 t.n.v. Jumi

Bestuurslid: Johan van Dongen - Solingenstraat 12 - e-mail  

Bestuurslid: George Monté - Gloucesterstraat 4 - e-mail 

Bestuurslid: Gerard Rademakers - Kongsbergstraat 49 - e-mail

- Ledenadministratie: Ad Verkley - Kongsbergstraat 51 - e-mail