DE VERKEERSREGELS VAN EEN WOONERF

In onze wijk is het mooi wonen. De huizen zijn redelijk ruim, waardoor je er comfortabel met kinderen en/of huisdieren kunt wonen. Daarnaast is de wijk een woonerf en dus veilig voor kind en dier... ... ... , althans dat denken wij.

Op een woonerf gelden een aantal specifieke verkeersregels. In de praktijk blijkt dat deze regels niet bij erg veel mensen bekend zijn. Voor alle duidelijkheid zetten we ze daarom voor u op een rijtje.
  • Automobilisten moeten op een woonerf STAPVOETS rijden. Volgens de wet is dit 8 km/uur (gedoogbeleid van de politie tot 12 km/uur). Dit geldt ook voor (brom)fietsers.
  • Het rijdend verkeer mag de voetgangers NIET HINDEREN. Voetgangers en spelende kinderen mogen op hun beurt auto's niet tegenhouden of onnodig belemmeren.
  • Op de wegen binnen een woonerf mag OVERAL worden gelopen en gespeeld. De wegen mogen hiervoor over de volle breedte worden gebruikt. Om deze reden is het erf dan ook niet verdeeld in een aparte rijbaan en verhoogde trottoirs.
  • Op een woonerf heeft al het VERKEER VAN RECHTS voorrang. Vooral in onze wijk is deze regel van belang i.v.m. de onoverzichtelijke bochten!
  • PARKEREN mag alleen op de daarvoor bestemde plaatsen (dit zijn de parkeervakken met de letter P of plaatsen waar een blauw bord met een witte P staat). Nu is het een feit dat er te weinig parkeerruimte is in onze wijk. Hierdoor wordt er helaas vaak (dubbel)geparkeerd op plaatsen waar dat eigenlijk niet kan. Probeert u dit aub tot een minimum te beperken en wellicht kunt u uw visite attent maken op het parkeerterrein bij de (voormaile) bank aan de overkant van de Burgemeester van Reenensingel.
  • Bestuurders die het woonerf vanaf de weg binnenkomen, of die het woonerf verlaten, moeten het overige verkeer (dus ook voetgangers) VOORRANG verlenen. Uit de verkeerssituatie moet dan wel blijken dat er sprake is van een in- of uitrit. Er staat dan tevens een speciaal woonerfverkeersbord.
Met deze brief willen wij u, als weggebruiker, vragen om de op ons woonerf geldende verkeersregels te RESPECTEREN en het daarmee vooral voor onze kinderen en huisdieren een veilige en fijne plek te maken om er te wonen en te spelen. Werkgroep Veiligheid.